Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności w serwisie zdrowie.spabaltica.pl oraz [dalej: WITRYNY INTERNETOWE] przygotowane zostało przez firmę Pazim Sp. z o. o. i stanowi świadectwo dostrzegania przez nią problemów ochrony prywatności w serwisach internetowych. Poniższe akapity zawierają zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach, obowiązujące na wyżej wymienionych witrynach internetowych:

§ 1. WITRYNY INTERNETOWE ograniczają wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie naszych klientów o oferowanych przez nas produktach i usługach.

§ 2. Poprzez zamieszczona na WITRYNACH INTERNETOWYCH pola „Newsletter” zbieramy informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim chyba że po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec klientów, obejmujących m.in. dostarczanie prenumeraty i subskrybowanych wiadomości.

§ 3. Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszych WITRYN INTERNETOWYCH. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez WITRYNY INTERNETOWE.

§ 4. Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników WITRYN INTERNETOWYCH.

§ 5. Okazjonalnie WITRYNY INTERNETOWE wykorzystują pliki „cookies”, które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. „Cookies” zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wyłączenie informacji „cookies” w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszych WITRYN INTERNETOWYCH.

§ 6. WITRYNY INTERNETOWE wykorzystują cookies, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom użytkowników oraz w innych celach (np. ustalenia rankingu najczęściej odwiedzanych podstron).

§ 7. Nasze WITRYNY INTERNETOWE mogą zawierać formularze zamówień, które umożliwiają klientom złożenie zamówienia na informacje, produkty i usługi. Formularze te pozwalają na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników). Informacje pochodzące z formularzy zamówień są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów.

§ 8. Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych.

§ 9. Podczas przeprowadzanych badań ankietowych prosimy odwiedzających o podanie informacji kontaktowych (takich jak adres poczty elektronicznej). W uzasadnionych przypadkach informacji kontaktowych pochodzących z ankiet używamy do wysyłania użytkownikom informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów. Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne. Osoby uczestniczące w badaniach ankietowych mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych.

§ 10. Na naszych WITRYNACH INTERNETOWYCH organizujemy konkursy, w których prosimy odwiedzających o informacje kontaktowe (takie jak adres poczty elektronicznej). Używamy informacji kontaktowych, pochodzących od osób uczestniczących w naszych konkursach, do wysyłania użytkownikom informacji o naszej firmie, oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów. Informacje kontaktowe pochodzące od uczestników konkursów są także wykorzystywane do nawiązania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w celu przekazania nagrody). Uczestnicy konkursów mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych.

§ 11. WITRYNY INTERNETOWE nie monitorują i nie weryfikują informacji na temat wieku swojej publiczności – odbiorców i użytkowników list e-mailingowych, uczestników badań ankietowych i osób biorących udział w konkursach. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów.

§ 12. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

§ 13. WITRYNY INTERNETOWE zaopatrzone są w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

§ 14. Dostęp do danych osobowowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Pazim Sp. z o. o. na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521).

§ 15. WITRYNY INTERNETOWE oferują użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas i naszych partnerów jakichkolwiek informacji, już w momencie, w którym prosimy o podanie danych osobowych osób odwiedzających. Nasza strona daje użytkownikom kilka opcji zapewniających usunięcie informacji o sobie z naszej bazy danych, umożliwiających wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych czy rezygnacji z naszych usług.
Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości, oraz wysyłając e-mail na adres: marketing@pazim.pl.

§ 16. Formularze znajdujące się gościnnie na WITRYNACH INTERNETOWYCH należących do Pazim Sp. z o. o. i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Pazim Sp. z o. o. Polityce Prywatności.

§ 17. Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na WITRYNACH INTERNETOWYCH, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: marketing@pazim.pl.

Polityka cookies

Zgodnie ze zmianą Prawa Telekomunikacyjnego dnia 22 marca 2013 wszedł w życie obowiązek uzyskania przez właścicieli serwisów internetowych zgody internautów na przechowywanie i stosowanie plików cookies.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Pliki cookie używane są powszechnie od lat, służą do zapamiętywania indywidualnych ustawień użytkownika internetu w przeglądarce. Umożliwiają logowanie, filtrują wiele niechcianych komunikatów. Dodatkowo przyczyniają się do wprowadzania usprawnień stron internetowych, pomagają tworzyć statystyki, w oparciu o które strony są poprawiane, a dostępność poszczególnych treści, w oparciu o prawdziwe zainteresowania internautów, jest zwiększana.

Pliki cookie mogą też służyć do zbierania informacji w celach handlowych. Pliki cookie możesz w każdej chwili je wyłączyć – dla pojedynczej witryny internetowej albo dla wszystkich, bez wyjątku.

Jakie dane zbiera zdrowie.spabaltica.pl przez pliki cookies?
Serwis stosuje cookies funkcjonalne, które zachowują preferencje użytkownika.

To m.in.:

  • cookie Google Analytics – statystyki dla witryny zdrowie.spabaltica.pl
  • cookie związane z formularzem subskrypcji newslettera
    (dopisanie się do newslettera, wyświetlenie zachęty do subskrypcji newslettera)
  • cookie sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)

Jak wyłączyć pliki cookie?

Przeglądarka Firefox
Otwórz menu „narzędzia”, wybierz „opcje”, wybierz zakładkę „Prywatność”.

Przeglądarka Chrome
Otwórz menu Chrome (prawy górny róg przeglądarki), wybierz „Ustawienia”, „Prywatność”, a następnie „ustawienia treści”, wybierz „więcej informacji”.

Przeglądarka Internet Explorer
Otwórz menu „narzędzia”, wybierz „opcje internetowe”, wybierz zakładkę „prywatność”.

Przeglądarka Opera
Otwórz menu „Opera” (przycisk w lewym górnym rogu), wybierz „Ustawienia”, wybierz „Wyczyść historię przeglądania…”, wybierz „Zarządzaj ciasteczkami…”

Przeglądarka Safari
Otwórz menu „Safari”, wybierz „Preferencje”, wybierz zakładkę „Prywatność”.

Przeglądarka urządzenia mobilnego
Sprawdź ustawienia / preferencje urządzenia mobilnego i używanej przeglądarki. W razie problemów odwiedź stronę internetową producenta urządzenia lub używanej przeglądarki.