Zalecenia szczegółowe dla Rehabilitacji w Baltica Wellness & Spa:

  1. Obowiązek rejestracji telefonicznej: 91 359 44 01 lub mailowej: rehabilitacja@spabaltica.pl
  2. Obowiązek wypełniania przez Pacjentów ankiety o stanie zdrowia przy recepcji Rehabilitacji. Dopuszcza się również mierzenie temperatury (temperatura max. 37,5 st. C.). Odmowa wykonania jednej z tych czynności będzie równoznaczna z odmową wykonania zabiegu.
  3. W przypadku serii kilku zabiegów wykonywanych dzień po dniu Pacjent zobowiązany jest do każdorazowej aktualizacji ankiety o stanie zdrowia u fizjoterapeuty bezpośrednio przed zabiegiem. Odmowa kolejnego wypełnienia ankiety będzie równoznaczna z odmową wykonania zabiegu.
  4. Zgłaszanie się na zabiegi na ściśle określoną godzinę.
  5. Pozostawienie okrycia wierzchniego i zbędnych przedmiotów w przebieralni na 1 p.
  6. Do gabinetów zabiegowych można wnieść tylko niezbędne przedmioty.
  7. Obowiązek przyniesienia na zmianę stroju, obuwia sportowego i przebrania się w przebieralni na 1 p. na zajęcia: kinezyterapia, ćwiczenia, terapia manualna.
  8. Obowiązek posiadania własnych gazików oraz bandaży niezbędnych do zabiegów elektroterapii.

Powyższe środki ostrożności wprowadzone zostały w celu zapewnienia wszystkim Pacjentom możliwie najwyższego poczucia bezpieczeństwa dostosowując się do obecnych wymogów i okoliczności.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych, które mają wpływ na funkcjonowanie centrum.